Warsztaty w Praszce – zrealizowane!

Wraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Praszce zrealizowaliśmy szkolenia odbywające się w ramach projektu  „Moja Europa”.

Pierwsze spotkanie odbyło się 19.11.2018.  W trakcie tego spotkania zostały omówione możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych. Poniżej znajduje się krótka relacja Magdy Lenartowicz – trenerki trzeciego modułu :

Inspirująca, twórcza rozmowa o międzynarodowych możliwościach, kierunkach rozwoju szkoły, pomysłach na projekty – takie było szkolenie w Praszce. A wszystko to oczywiście z dużą dawką wiedzy. PSP nr 3 w Praszce i jej nauczyciele mieli mnóstwo pomysłów na różnorodne międzynarodowe działania, choć nie zawsze wiedzieli, jak je zrealizować. Podczas szkolenia mogli zatem zdobyć wiedzę, w jaki sposób zaangażować młodzież w międzynarodową przygodę z wykorzystaniem programu Erasmus+ oraz innych programów i inicjatyw europejskich, a także jak wpleść te działania na stałe w pracę szkoły. Przybliżyliśmy istniejące możliwości, zasady aplikowania do programu, wzory wniosków, porozmawialiśmy o tym, w ramach jakiej akcji najlepiej zrealizować które działania. Niezwykle zaangażowani i otwarci uczestnicy poznali także nowe narzędzia, przydatne w pracy z młodzieżą, a zaprezentowane w podręczniku. Na zakończenie wspólnie stworzyliśmy Europejski Plan Rozwoju szkoły, a także zaplanowaliśmy dalsze kroki. Mamy nadzieję, że był to początek nowych, międzynarodowych działań szkoły!

Drugie spotkanie, odbyło się 29.11.2018 nauczyciele z wyżej wymienionej placówki brali udział w module poświęconemu problematyce dyskryminacji, jej przyczynom, przejawom oraz konsekwencjom.

1 marca 2019 roku szkoła podstawowa nr 3 w Praszce gościła trenerów Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wraz z miejscowymi nauczycielami zrealizowali szkolenie na temat praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. W trakcie spotkania w praktyczny sposób przedstawiano znaczenie praw człowieka we współczesnym społeczeństwie, a także zaprezentowano ćwiczenia antydyskryminacyjne, wskazano na rolę internetu w promocji i edukacji na rzecz praw człowieka, znaczenie dehumanizacji i polityki pamięci. Zarówno trenerzy, jak i nauczyciele zgodnie podkreślali znaczenie krytycznego myślenia w rozwoju intelektualnym i obywatelskim dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Trenerzy podkreślali szczególne kompetencje wielu nauczycieli w poruszanej tematyce i zwrócili uwagę na bezpośrednie zaangażowanie dyrektor Patrycji Belki w zdobywaniu przez grono nauczycielskie nowych kompetencji i wiedzy. Przebieg szkolenia wskazywał na świadomość jego uczestników co do tego, jak kluczowego znaczenia ma edukacja, w tym antydyskryminacyjna, w rozwoju lokalnej wspólnoty.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.