Warsztaty w Świecy

Nagły atak śnieżnej zimy nie przeszkodził trenerom Semper Avanti i Team Europe w realizacji kolejnego szkolenia z zakresu antydyskryminacji,  praw człowieka i pozyskiwania środków na działania młodzieżowe. Tym razem, a dokładniej 25 stycznia, zawitali oni do kameralnej i nowoczesnej szkoły podstawowej w Świecy, niedaleko Odolanowa. W realizowanych wspólnie warsztatach uczestniczyli nie tylko miejscowi nauczycieli, ale także ci z kilku innych okolicznych szkół. W trakcie spotkania omówiono m.in. ćwiczenia antydyskryminacyjne, rolę internetu w promocji i edukacji na rzecz praw człowieka, znaczenie dehumanizacji i polityki pamięci. Zarówno trenerzy, jak i nauczyciele zgodnie podkreślali znaczenie krytycznego myślenia dla sprawnego uczestnictwa dzieci i młodzieży we współczesnym życiu społecznym. W trakcie szkolenia nie zabrakło też sporów i kontrowersji nad znaczeniem zasady równości w funkcjonowaniu Unii Europejskiej i ich obywateli. Trenerzy zgodnie podkreślali zaangażowanie nauczycieli. Warto wspomnieć, że specjalnym gościem szkolenia były reprezentantki Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. W ten sposób zakończono kolejny cykl szkoleń.


Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.