Warsztaty w Zarębie

Trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego gościli w szkole podstawowej w Zarębie niedaleko Lubania.

Szkolenia poświęcone były narzędziom diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, problematyce praw człowieka i obywatela, projektom i inicjatywom europejskich adresowanych do ludzi młodych.

Poniżej znajduje się krótka relacja trenerki jednego z modułów – Aliny Szeptyckiej : W szkoleniu uczestniczyła duża grupa, w tym pan dyrektor. Obecne nauczycielki różnych przedmiotów, o różnym stażu pracy (nawet blisko 30-letnim). Wskazywały, że mają na co dzień do czynienia z dyskryminacją, zarówno we własnym życiu jak i w pracy zawodowej. Jeśli chodzi o uczniów, pojawił się ważny problem dyskryminacji ze względu na status materialny, gdzie biedniejsze dzieci są przez grupę rówieśniczą często nękane. Nauczycielki miały potrzebę poznania takich narzędzi

Podczas szkolenia uwagę zwróciliśmy na mowę nienawiści i hejt, w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń w naszym kraju było to szczególnie ważne.

Wspólnie oglądaliśmy też różne kampanie społeczne, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.