Weź udział w tworzeniu gminnych i powiatowych rad młodzieżowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie tworzenia gminnych i powiatowych rad młodzieżowych. Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie Semper Avanti  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG).

Działania zakładają utworzenie 15 rad młodzieżowych na Dolnym Śląsku (10 gminnych
i 5 powiatowych), będących narzędziem aktywizacji młodzieży,  wraz ze wsparciem merytorycznym
i szkoleniami dla beneficjentów.

W ramach projektu przewidujemy wsparcie szkoleniowe dla gmin w dziedzinie partycypacji społecznej, konferencję dotyczącą aktywizacji i partycypacji młodzieży i roli gmin w polityce młodzieżowej, wsparcie pracownika młodzieżowego podczas pierwszych miesięcy działań rad młodzieżowych.

Szerzenie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi jest bardzo istotne dla przyszłości społeczności lokalnych jakie tworzą mieszkańcy gmin i powiatów. Z uwagi na to dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas działania były na jak najwyższym poziomie.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną: rady@semperavanti.org, lub telefonicznie pod numerem: +48 501 234 841.
Zainteresowane gminy i samorządy prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres: rady@semperavanti.org

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji: nazwa gminy/powiatu, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail i numer telefonu.

norbatpol

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. www.eeagrants.org