WIECZÓR KULTURY ROSYJSKIEJ

Semper Avanti ma zaszczyt zaprosić Państwa na WIECZÓR KULTURY ROSYJSKIEJ. Wydarzenie to odbędzie się 30.06.2014 w Pracowni Międzykulturowej w TRATWIE, przy ulicy  Legnickiej 65. Od godziny  17:30 przedstawimy prezentację kraju, degustację tradycyjnych potraw, gry, konkursy, pokaz filmów i zdjęć. Wieczór będzie współprowadzony przez Rosjankę realizującą swój projekt w wolontariatu europejskiego we Wrocławiu. Wieczór współfinansowany jest przez Gminę Wrocław http://www.wroclaw.pl/ i program Młodzieży w Działaniu.

Zapraszamy!

 

 

Russian Cultural Evening 

Semper Avanti is pleased to invite you to EVENING OF RUSSIAN CULTURE. This event will be held 30.06.2014 at the Laboratory of Intercultural at ulicy Legnickiej 65 at 17:30 to present the country, tasting traditional foods, games, competitions, films and photos. The evening will be runned by a Russian realizing her EVS project in Wrocław. The evening is co-financed by the Municipality of Wroclaw http://www.wroclaw.pl/ and Youth in Action program.

You are welcome!

russian