Act for Human Rights

ACT FOR HUMAN RIGHTS

Kurs szkoleniowy ACT FOR HUMAN RIGHTS zgromadził 36 pracowników młodzieżowych, nauczycieli, liderów młodzieżowych z Rosji, Norwegii, Danii, Polski, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Celem spotkania było udostępnienie i podzielenie się narzędziami i wiedzą potrzebnymi do samodzielnego rozwijania i wykorzystania metody jaką jest ”social theatre” (teatr społeczny) w kontekście edukacji i promocji praw człowieka.

Szkolenie w szczególnym stopniu koncentrowało się na prawach mniejszości. Podczas kursu szkoleniowego uczestnicy przygotowali autorskie przedstawienia, które mogli wykorzystać w swojej pracy po powrocie do kraju.

Spotkanie składało się z części poświęconej teatrowi społecznemu, prawom człowieka, oraz aspektom dotyczącym programu ”Młodzież w działaniu” oraz instytucji i organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka. Kurs odbył się dwukrotnie w październiku 2011 i listopadzie 2013 w Mołdawii.