Wolontariat krótkoterminowy w Turcji! 🇹🇷🔎

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkoterminowym projekcie Wolontariatu Europejskiego w Ankarze! Wolontariusz zaangażowany będzie w działania Centrum Informacji Młodzieżowej.

Projekt rozpocznie się w lipcu i potrwa dwa miesiące (możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia projektu z racji na późny termin rekrutacji).

Więcej informacji o projekcie w infopacku.

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 17 – 30 lat.

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org (w tytule wiadomości wpisując „Wolontariat krótkoterminowy w Turcji”).

Brak terminu zgłoszeń – aplikacje na bieżąco przekazywane będą organizacji goszczącej.