wolontariat we Francji

Tym razem długoterminowe wolontariaty we Francji – Le Mans (i okolice)
Po raz kolejny mamy dla Was ofertę kilku wolontariatów koordynowanych przez jedną organizację.
– 5 różnych projektów – 4 w miejscowości Le Mans, a 1 w Sable-Sur-Sarthe. –

ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA: Maison de l’Europe Le Mans ( https://europe-en-sarthe.eu)

TERMIN: Wszystkie projekty zaczynają się 7 września i trwają do końca lipca 2022r.
GDZIE: Le Mans
CV w języku angielskim prosimy przesyłać na adres: wyjedz@semperavanti.org!

PROJETKY:

1. BE PART, TAKE PART TO THE ACTIVITIES OF THE MUNICIPALITY OF „LE MANS”!

Wolontariusz będzie zaangażowany w działalność miasta:
· Twoja rola będzie polegała na proponowaniu zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych.
· Będziesz w kontakcie z nauczycielami i uczniami szkół w szkołach średnich, aby promować Unię Europejską i programy mobilności.
· Będziesz pomagać w organizacji zajęć dla młodzieży, wydarzeń i festiwali odbywających się w weekendy (dotyczących sztuki i muzyki) lub wakacji szkolnych (organizacja kursów sportowych kursów sportowych, sesji prasowo-fotograficznej, sesji radiowej i innych!)
· Możesz przyczynić się do informowania i organizowania działań dla młodych ludzi (wystawa, wymiana językowa wymiana językowa, konkurs wideo…) w Młodzieżowym Punkcie Informacyjnym miasta
LINK: https://europe-en-sarthe.eu/…/04/ESC-INFOPACK-Le-Mans.pdf

 

2. LET’S LIVE EUROPE IN RURAL AREAS IN FRANCE!
6 wolontariuszy z różnych krajów będzie wspierało działania 6 lokalnych centrów szkoleniowych dla młodych ludzi, którzy mają problemy ze szkołą. Zadania:
· Podnoszenie świadomości europejskiej:
Prezentacje kultury wolontariusza (na przykład poprzez zdjęcia, filmy, sztukę, kuchnię narodową, gry, itp.) promowanie Programu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz innych możliwości wyjazdów i podróży zagranicznych.
· Rozwój działań edukacyjnych i pedagogicznych, wolontariusz będzie organizował własne zajęcia i pracował nad narzędziami komunikacji (filmy, broszury, media społecznościowe, wywiady) Wolontariusz może uczestniczyć w wycieczkach szkolnych, wizytach studyjnych… we Francji lub za granicą!
· Współpraca z 6 innymi wolontariuszami z 6 centrów szkoleniowych:
Wolontariusze będą uczestniczyć we wspólnym projekcie: wezmą udział w organizacji Dnia Europy w Le Mans 9 maja 2022 roku. Wspólne projekty mogą być również związane z ochroną środowiska lub przyszłością Europy
LINK: https://europe-en-sarthe.eu/…/2021/04/ESC-INFOPACK-MFR.pdf

 

3. THE VOCATIONAL SCHOOL „LYCÉE PROFESSIONNEL JOSEPH ROUSSEL” IS LOOKING FOR IT’S NEXT EUROPEAN AMBASSADOR!
Twoja rola polega na promowaniu Europy i Twojego kraju wśród studentów (poprzez działania społeczno-edukacyjne, warsztaty językowe i kursy doszkalające, Klub Europejski) oraz w tworzeniu nowych miejsc pracy i mobilności.
· Będziesz zarządzać kącikiem europejskim, we współpracy z bibliotekarzem, i pracować nad działaniami komunikacyjnymi (strona internetowa kolegium, blog, strona na Facebooku, prasa).
· Zostaniesz zaproszony do opracowania gier i zabaw rekreacyjnych związanych z Europą
· W szczególności będziesz pracować nad programami mobilności: zachęcać uczniów do udziału w projektach i promować mobilność w Europie poprzez Klub Językowy i sekcję europejską.
· Europejskiego, pomagać uczniom w pisaniu podań (CV, list motywacyjny), informować ich przed wyjazdem
· Będziesz interweniować podczas sesji indywidualnego wsparcia, aby pomóc studentom i brać udział w projekty współpracy, na przykład Etwinning.
· Będziesz towarzyszył uczniom we wszystkich wizytach zewnętrznych (+ podróże i pobyty we Francji i za granicą, mobilność zawodowa za granicą). za granicą, mobilność zawodowa za granicą).
· Będziesz brał udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w szkole: Dni powitalne we wrześniu, Olimpiada (wrzesień), Boże Narodzenie, Targi Kariery (luty), Karnawał, Dzień Otwarty (marzec), itp
LINK: https://europe-en-sarthe.eu/…/2021/04/ESC-INFOPACK-JR.pdf

 

4. THE HOUSE OF EUROPE IS LOOKING FOR A EUROPEAN AMBASSADOR!
Szukamy młodego, zmotywowanego Europejczyka, pełnego pomysłów, który przez rok będzie dzielił się wiedzą o Europie z jej i będzie częścią naszego zespołu! Zadania:

· Będziesz wśród szkół podstawowych promować Europę i opowiadać o swoim kraju, kulturze.
· Możesz stworzyć własne narzędzia edukacyjne, aby zaprezentować swój kraj lub UE w zabawny i interaktywny sposób.
· Poprowadź warsztaty o swoim kraju i kulturze z lokalnymi dziećmi i młodzieżą podczas wakacji w naszych miastach partnerskich.
· Stwórz specjalne narzędzia komunikacyjne (filmy, wystawy itp.), aby uświadomić młodym ludziom w celu uświadomienia młodym ludziom obywatelstwa europejskiego oraz narzędzi edukacyjnych w celu zaprezentowania UE i jej polityki lub jednego z jej obszarów. i jej polityki, lub jednego z krajów, lub mobilności, itp. na naszej stronie internetowej.
· Pomagać nam w aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
· Uczestniczyć i pomagać w organizacji niektórych wydarzeń europejskich (Dzień Europy, Konferencja nt. Przyszłość Europy, działania związane z Zielonym Ładem, spotkania studentów…).
LINK: https://europe-en-sarthe.eu/…/2021/04/ESC-INFOPACK-MDE.pdf5. LEAD INTERCULTURAL ACTIVITIES WITH THE POPULATION OF „SABLÉ-SUR-SARTHE”

Zadania:
· Zadania w szkołach:
– Prowadzenie zajęć i warsztatów w szkołach w partnerstwie z nauczycielami ze szkół podstawowych i szkół podstawowych i gimnazjalnych.
– Pomoc dzieciom w wieku od 6 do 10 lat w odrabianiu prac domowych po szkole.
· Zadania w ramach usługi Związki i Życie Obywatelskie:
– Wsparcie w przygotowaniu wydarzeń publicznych: międzykulturowy festiwal w Sablé-sur-Sarthe (wrzesień), karnawał (marzec), Dzień Obywateli (kwiecień), Music Fest (czerwiec).
-Przyczynianie się do organizowania zajęć dla w Punkcie Informacji Młodzieżowej miasta Punkt Informacji Młodzieżowej w mieście i dzielenie się swoim doświadczeniem.
– Udział w niektórych wydarzeniach europejskich (Dzień Europy, Konferencja na temat przyszłości Europy, Działania związane z Zielonym Ładem…).
LINK: https://europe-en-sarthe.eu/…/ESC-INFOPACK-Sable-sur…