Wrocław – miasto wielu kultur, czyli gra miejska

 

W Grze Miejskiej ‘Wrocław – miasto wielu kultur”, która odbyła się 9 maja z okazji Dnia Europy wzięły udział 4 pełne entuzjazmu drużyny – trzy z Liceum nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu oraz jedna drużyna z Prywatnego Gimnazjum Parnas.

Zawsze w pełni poszanowania dla zasad fair play uczniowie poza wystawieniem na próbę swojej wiedzy o Unii Europejskiej, mieli szansę odkryć mniej znane aspekty Unii, takie jak religia, kultura, ekonomia oraz młodzieżowe mobilności międzynarodowe, które od wielu lat są wspierane przez nią.

Uczestnicy wykazali się kreatywnością, inicjatywą oraz przede wszystkim zdolnością do ukończenia zadań zachwując ducha pracy zespołowej,  nawet w zadaniach z bardzo silną presją czasu.

Składamy serdecznie gratulacje zwycięskiej dryżunie z Prywatnego Gimnazjum Parnas oraz dziekujemy wszystkim uczestnikom za niezwykłego ducha zdrowej konkurencji i wspaniałej zabawy!

Gra Miejska “Wrocław – miasto wielu kultur” może być uznane za sukces owocnej współpracy między stowarzyszeniem Semper Avanti a Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

 

City Game “Wrocław –  city of many cultures”

The City Game that occurred the 9th May in relation to celebrations of Europe Day, was successfully played by four enthusiastic teams, three from High School nr XIV im. Polonii Belgijskiej from Wrocław and one from secondary school –Parnas.

Always in the full respect of the fair play, the students challenged their knowledge about the European Union; at the same time, they also had the occasion to discover new and unusual aspects of this international union, such as religion, culture, economy and youth exchange projects that since many years have been largely promoted and implemented.

All the participants showed great spirit of initiative, creativity and, above all, ability to accomplish all tasks maintaining all along the game a strong sense of teamwork even under time pressure.

Congratulations to team from Private Secondary School Parnas on your great win! We would like to give thanks to all the participants for their amazing spirit!

The event can be considered a magnificent achievement of successful cooperation between our association Semper Avanti and Regional Representative Office of European Commission in Wrocław.