Wymiana w Turcji – Last minute!

THE FUTURE OF THE YOUTH IS CHANGING WITH YOUTH EXCHANGE PROJECT – II

Data:  28 czerwca – 08 lipca 2018

Miejsce: Çiftehan, Ulukışla, Niğde

Numer projektu:  2017-2-TR01-KA105-047370

Partnerzy: Poland, Croatia, Lithuania, Serbia, Azerbaycan, Türkiye

Uczestnicy: 18-25 (min. 2 osoby z mniejszymi szansami, priorytet dla osób z rodzin z problemami ekonomicznymi i edukacyjnymi)

Info pack: Short Infopack – UGED

Formularz zgłoszeniowy: Reg. form for participants & leaders
Regulamin: regulamin
Koszt administracyjny: 100 zł (pokrywany przez uczestników przed rozpoczęciem projektu)
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: wymiany@semperavanti.org do dnia 10.06.2018 r. do godz. 23.59