zapytanie ofertowe – zajęcia pedagogiczno-kulturowe

Zapytanie o cenę – Prowadzenie warsztatów pedagogiczno-kulturowych

Zakres merytoryczny:

Prowadzenie zajęc z zakresu przygotowania pedagogiczno-kulturowego, w określonym przez Zamawiającego miejscu (na terenie województwa Dolnośląskiego) i w określonym przez Zamawiającego czasie. Uczestnikami szkolenia będzie grupa ok. 10 osobowa, do zrealizowania materiału przeznaczone są łącznie 30 godzin.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy do Niemiec.

Wymagania:

  • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć pedagogiczno-kulturowych dla uczniów wyjeżdżających na praktyki
  • doświadczenie trenerskie

Kryterium wyboru:

Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.

Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swoich referencji lub doświadczenia, lub nastąpi inna przyczyna dla której nie podejmie się realizacji zadania wykonawca ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.

Miejsce świadczenia pracy/usługi:

Miejsca prowadzenia szkolenia: Lubań.
Planowane daty z
ostaną przekazane zamawiającemu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem (koniec czerwca). Jednakże Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wskazania innego terminu i miejsca szkoleń na terenie woj. Dolnośląskiego.