Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży

Z radością informujemy o przyznaniu Semper Avanti dotacji na realizację projektu „Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG.

Projekt ma na celu rozwój, zebranie i połączenie już funkcjonujących działań na rzecz partycypacji i konsultacji interesów młodzieżowych na Dolnym Śląsku w celu poprawy spójności oraz efektywności tych działań. W szczególności zakłada: wpieranie i integrację działań lokalnych poprzez seminaria, szkolenia i konferencje, rozwój portalu rad młodzieżowych, a także powstanie nowych rad gminnych i powiatowych oraz przygotowanie propozycji polityki młodzieżowej przez samych zainteresowanych.

Podstawową grupą docelową są młodzi Dolnoślązacy oraz otoczenie społeczne ich działań, w tym samorządy. W efekcie projektu, młodzież nabierze zdolności artykulacji i reprezentacji swoich interesów na szczeblu lokalnym, w tym aktywnego konsultowania aktów prawnych i promocji własnych pomysłów na działania i zmiany lokalne.

Już wkrótce więcej informacji o możliwości przystąpienia do projektu.

nor batpol