Odwiedziny ze szkoleniami w Lubaniu

Trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego gościli w szkole podstawowej nr 3 w Lubaniu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 08.01.2019 i było poświęcone problematyce dyskryminacji, jej przyczynom, przejawom oraz konsekwencjom. Toczyły się angażujące rozmowy na temat potrzeby uwrażliwiania i rozwijania empatii dzieci w związku z różnorodnością otaczającego ich świata, a także pracy ze stereotypami i reagowania w przypadku przemocy rówieśniczej w szkole.

Drugie spotkanie, odbyło się 26.02.2019 nauczyciele z wyżej wymienionej placówki zwiększyli swoje kompetencje i wiedzę na temat ochrony praw człowieka. Szkolenie obejmowało przede wszystkim zagadnienia teoretyczne wzbogacone o praktyki skutecznego i nowatorskiego prowadzenia nauczania o ochronie praw człowieka.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia 26 marca 2018 roku uczestnicy szkolenia zapoznali się z narzędziami edukacyjnymi użytecznymi w pracy nauczyciela. Najwięcej uwagi poświęcono problemom ochrony prywatności w internecie, zagrożeń wynikających z korzystania z mediów społecznościowych oraz obywatelstwu Unii Europejskiej.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.