Warsztaty w OHP w Kaliszu

Zakończyliśmy warsztaty realizowane w Kaliszu  z grupą pracowników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W praktyce, jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, reali