Wolontariat krótkoterminowy na Ukrainie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkoterminowym wolontariacie na Ukrainie!

Miejsce: Sumy, Ukraina

Czas trwania: 2 miesiące

Start i koniec: 4. listopada – 31.grudnia 2019

Organizacja: Center for Euroinitatives (CEI)

Działania wolontariusza:działalność na rzecz społeczności lokalnej, zwłaszcza osób potrzebujących, promowanie europejskich wartości, idei Wolontariatu Europejskiego oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Więcej informacji znajduje się w infopacku.

Infopack do pobrania tutaj: link

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem.  Więcej informacjio Wolontariacie Europejskim.

Na zgłoszenia czekamy do 15 października. Zgłoszenie w postaci CV (w języku angielskim) prosimy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org